پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اسب کولیک با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۹,۳۶۰ تومان