×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آریتمی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۶,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آریتمی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آریتمی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۶,۹۶۰ تومان
  0