پروپوزال پیش بینی بیماری تالاسمی با ترکیب الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم فراابتکاری کرم شب تاب

۲۶۸,۵۰۰ تومان