پروپوزال ارائه یک روش بهینه جهت بهبود تجسم الگوها در سیستم های انتقال عمومی با استفاده از ترکیب روش های موازی سازی و پارتیشن بندی الگوه ها

۲۵۶,۳۰۰ تومان