پروژه شبیه سازی سیستم  اداره ثبت احوال با ۴ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۵۱,۲۰۰ تومان