پروژه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی چندمنظوره (MVO) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

۶۸,۶۸۰ تومان