پروژه کاهش مصرف انرژی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

۶۸,۰۰۰ تومان