پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS و انرژی تجدید پذیر در کلودسیم (CloudSim)

۷۴,۹۶۰ تومان