×
  • پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

    ۵۴,۳۲۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان سینه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

    ۵۱,۸۰۰ تومان
    0