×
  • پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

    ۳۶,۳۲۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان سینه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

    ۳۳,۸۰۰ تومان
    0