×
 • پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان
  0