×
 • پروژه شبیه سازی رایانش ابری در متلب

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  پروژه زمانبندی ماشین های مجازی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات(PSO) با متلب

  ۳۴,۲۰۰ تومان

  پروژه زمانبندی ماشین های مجازی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل(BCO) با متلب

  ۳۷,۲۰۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک(GA) و کلونی مورچگان(ACO) در متلب

  ۵۷,۴۸۰ تومان
  0