×

پروژه شبیه سازی رایانش ابری در متلب

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه زمانبندی ماشین های مجازی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات(PSO) با متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه زمانبندی ماشین های مجازی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل(BCO) با متلب

۳۱,۰۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک(GA) و کلونی مورچگان(ACO) در متلب

۴۷,۹۰۰ تومان
0