×
 • الگوریتم انتخاب ویژگی مبتنی بر جغرافیای زیستی (BBO)

  الگوريتم انتخاب ویژگی مبتني بر جغرافياي زيستي (BBO) از خانواده الگوريتم‌‌هاي تكاملي مي باشد و مشابه آن‌‌ها يك الگوريتم انتخاب ویژگی تصادفي سراسري و مبتني بر جمعيت است كه با يك مجموعه اي از راه حل‌‌هاي كانديد در طول هر نسل كار مي كند و تلاش مي كند فضاهاي راه حل بزرگ را به صورت تركيبي با يك رويكرد تصادفي مانند بسياري از الگوريتم‌‌هاي تكاملي كشف كند. ازمزاياي BBO مي توان ديد سراسري و قابليت استخراج خوب آن را نام برد. بر همين اساس، داراي قابليت همگرايي به سمت بهينه سراسري مي باشد .

  الگوریتم انتخاب ویژگی جستجوی ممنوع (Tabu Search)

  الگوریتم جستجو ممنوعه یا الگوریتم جستجوی ممنوع Taboo search اولین بار توسط فرد گلوور در مقاله ای که در سال 1986 منتشر گردید، ارایه شد. همچنین بعدا دو مقاله از ایشان با نام ساده “جستجو ممنوع” در سال‌های 1989 و 1990 منتشر گردید که در آن، خیلی از کاربردهای جستجو ممنوع را معرفی کرد.

  الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی (Harmony Search)

  هارمونی به معنای هماهنگی، هم صدایی و ترکیب خوش آهنگ صداهایی که به صورت همزمان و در یک لحظه شنیده می شوند، می باشد. به عبارتی دقیق تر هارمونی دانشی است برای چند بخشی (چند صدایی) کردن موسیقی بر پایه خصوصیتها و آکوردها و شایستگی وصلشان به یکدیگر.

  0