×
  • پروپوزال ارائه یک روش کارامد جهت بهبود پیشنهاد دوست در شبکه های اجتماعی با استفاده از رویکرد پیش بینی لینک

    ۲۶۸,۲۰۰ تومان

    پروپوزال ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO و روشهای یادگیری جمعی جهت تشخیص نفوذ در شبکه های اجتماعی

    ۲۶۵,۸۰۰ تومان
    0