پروپوزال ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO و روشهای یادگیری جمعی جهت تشخیص نفوذ در شبکه های اجتماعی

۲۶۵,۸۰۰ تومان