پروپوزال ارائه یک سیستم توصیه گر جهت شناسایی کاربران مورد اعتماد در سامانه های آنلاین

۲۷۴,۹۰۰ تومان