×
 • پروپوزال ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر قوانین انجمنی و شبکه عصبی جهت تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

  ۲۵۷,۹۰۰ تومان

  پروپوزال پیش بینی بیماری تالاسمی با ترکیب الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم فراابتکاری کرم شب تاب

  ۲۶۸,۵۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) و شبکه عصبی جهت کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند

  ۲۶۶,۸۰۰ تومان
  0