پروپوزال ارائه الگوریتم زمانبندی کارا در رله های رادیو شناختی چند گامه دوطرفه با یک رادیو

۲۵۳,۴۰۰ تومان