تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش ویزیت پزشک با ویژوال پارادایم

۶۷,۱۰۰ تومان