پروژه (پیش بینی) مشکوک در داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

۶۳,۸۰۰ تومان