پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان