×
 • پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0