پروژه پیش بینی حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۶۴,۲۸۰ تومان