×
  • پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۱,۸۷۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

    ۵۰,۷۲۰ تومان
    0