×
  • پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۳,۸۷۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

    ۳۲,۷۲۰ تومان
    0