پروژه انتخاب ویژگی دیتاست NOMAO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۷۰۰ تومان