پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۳۰۰ تومان