×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۷,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۶,۳۶۰ تومان
  0