×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۲,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۸,۳۶۰ تومان
  0