×
  • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ECOLI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

    ۶۹,۰۸۰ تومان

    پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ECOLI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

    ۷۵,۵۶۰ تومان
    0