×
  • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ECOLI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

    ۶۷,۰۸۰ تومان

    پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ECOLI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

    ۷۳,۵۶۰ تومان
    0