پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ژن سرطان RNA-SEQ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۶۰۰ تومان