پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ژن سرطان RNA-SEQ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۶,۰۸۰ تومان