×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۰,۰۸۰ تومان
  0