×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۲,۰۸۰ تومان
  0