پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۴۰۰ تومان