پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان