پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۲,۸۰۰ تومان