×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۸,۶۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۴,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۵,۳۶۰ تومان
  0