پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۹۰۰ تومان