×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نشانه های زبان استرالیا (با کیفیت بالا) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نشانه های زبان استرالیا (با کیفیت بالا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۶,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نشانه های زبان استرالیا (با کیفیت بالا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۵,۴۸۰ تومان
  0