×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۱,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۵,۶۴۰ تومان
  0