پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میدان مغناطیسی زمین و مجموعه داده های WLAN با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۹۰۰ تومان