پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۳,۲۴۰ تومان