پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مسیرهای GPS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۶۰۰ تومان