×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست محلی سازی برای فعالیت شخصی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست محلی سازی برای فعالیت شخصی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۴,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست محلی سازی برای فعالیت شخصی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان
  0