×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۱۰۰ تومان
0