پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ماهی های قزل آلا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۴۰۰ تومان