×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ماهی های قزل آلا با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۱,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ماهی های قزل آلا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۷,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ماهی های قزل آلا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۳,۲۸۰ تومان
  0