پروژه انتخاب ویژگی دیتاست قارچ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان