پروژه انتخاب ویژگی دیتاست قارچ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۸۳,۰۰۰ تومان