پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۸۰۰ تومان