پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صورت راننده با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۲۰۰ تومان