×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۸,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۲,۲۸۰ تومان
  0