×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۱,۹۰۰ تومان
0