پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدای ژاپنی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۲,۹۶۰ تومان