پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شیشه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۳۰۰ تومان