پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسور گاز تحت مدولاسیون جریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۲۰۰ تومان