پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سنسورهای گاز برای نظارت بر فعالیت های خانه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۷,۸۰۰ تومان