پروژه انتخاب ویژگی دیتاست رتینوپاتی دیابتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۶۰۰ تومان